Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Milan Kundera

(1929)

Milan Kundera

Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. V mládí se učil hrát na klavír. Studoval gymnázium, poté studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy literární vědu a estetiku. Po čase však přestoupil na FAMU, kde zprvu studoval filmovou režii a poté scénáristiku.
V roce 1967 pronesl projev na IV. sjezdu spisovatelů, ve kterém ostře vystoupil proti pokusu o zakázání filmů Věry Chytilové.
Od roku 1975 žije Kundera ve Francii. Do vlasti se vrací zřídka a vždy tajně. Píše francouzsky a české překlady spíše odmítá a nevydává.
Mezi jeho známá díla patří Žert (1967), Směšné lásky (1976) nebo Valčík na rozloučenou (1972).

Ukázka z díla Žert
...
Ano; šel jsem se toulat. Zastavil jsem se na mostě přes Moravu a zadíval se po směru jejího toku. Jak škaredá je Morava (řeka tak hnědá, jako by v ní proudila spíš tekutá hlína než voda) a jak truchlivé je její nábřeží: ulice z pěti jednoposchoďových měšťanských domů, které nejsou spolu spojeny a stojí každý zvlášť, podivínsky a siře; snad měly tvořit základ nábřeží, jehož honosnost se pak už nikdy neuskutečnila; dva z nich mají na sobě z keramiky a štukatury andílky a drobné výjevy, které jsou dnes už ovšem oprýskány: anděl je bez křídla a výjevy jsou místy svlečeny na cihly, takže ztrácejí srozumitelnost. Pak ulice sirých domů končí, jsou už jen železné stožáry elektrického vedení, tráva, na ní několik opozdivších se hus, a potom pole, pole bez obzorů, pole sahající nikam, pole, v nichž se ztrácí tekutá hlína řeky Moravy.
...