Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Josef Škvorecký

(1924 — 2012)

Josef Škvorecký

Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě. Vystudoval angličtinu a filosofii na Univerzitě Karlově. Po vojenské službě nastoupil na místo redaktora Státního nakladatelství krásné literatury a umění.
Do roku 1968 stihl napsat a vydat knihy Zbabělci, Sedmiramenný svícen, Legenda Emöke, Konec nylového květu.
Po srpnu 1968 emigroval i s manželkou do Kanady. Vyučoval pak na univerzitě v Torontu. S manželkou založili nakladatelství, které vykonalo obrovský kus práce pro českou exilovou a doma zakázanou literaturu. Sám Škvorecký vydává knihy Ze života české společnosti, Farářův konec, Tankový prapor, Mirákl, Prima sezóna a Příběhy inženýra lidských duší.
Škvorecký také napsal několik detektivek, které jsou dodnes velmi populární (Hříchy pro pátera Knoxe, Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky a Návrat poručíka Borůvky). Podle detektivky Hříchy pro pátera Knoxe byl natočen v roce 1992 stejnojmenný seriál.
I ostatní knihy Josefa Škvoreckého se dočkaly zfilmování — Farářův konec, Tankový prapor, Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc?, Zločin v šantánu nebo Revui pro banjo.
Josef Škvorecký zemřel 3. ledna 2012 v Torontu. Se svou manželou Zdenou Salivarovou pravidelně navštěvovali rodnou zemi, ale nikdy se sem už na trvalo nevrátili.

Ukázka z díla Tankový prapor
„Soudruhu rotný, mě sem poslal Hospodin, abych vám prej pomoh s vokopem. Ale…“
„Ta p…!" zaznělo z řidičského otvoru, a na předprseň se u něho vyhrabal podsaditý voják v zamaštěné kombinéze s desátnickými prýmky na prsou. Von si myslí, že se kvůli němu strháme. Ať si posere hlavu, kráva.“ Obrátil se k veliteli a řekl slušněji: „Tak co, Danny? Neříkal jsem to? Ukázkovej vokop. Dyť sem věděl, že tady je. Tady to znám jak svý hovno. Vokrouhlickej vrch sem dobyl už aspoň pětsetkrát.“