Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Ivan Olbracht

(1882 — 1952)

Ivan Olbracht

Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman se narodil 6. ledna 1882 v Semilách. Studoval na gymnáziu ve Dvoře Králové, nedokončil vysokou školu v Praze ani Berlíně, kde se snažil o studia práv a filosofie. V roce 1921 vstoupil do KSČ a působil jako komunistický novinář. Za své nepřiměřené revoluční názory byl dvakrát vězněn. V roce 1929 z KSČ vystoupil.
Olbrachtovo dílo je silně ovlivněno socialismem a revoltou proti měšťácké společnosti. Spoustu jeho děl je zasazeno do Podkarpatské Rusi, kde se usídlil ve vesnici Koločava. Olbrachtova díla z okolí Koločavy jsou oblíbená dodnes. Jsou to například knihy Golet v údolí, Země bez jména a především kniha Nikola Šuhaj Loupežník.
Velmi populární, zejména po roce 1948, se stalo Olbrachtovo dílo Anna proletářka. Napsal také několik knih pro děti a mládež: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Ze starých letopisů a Biblické příběhy. V roce 1947 mu byl udělen titul národní umělec.
Kniha Nikola Šuhaj Loupežník se stala inspirací Miloši Šťedroňovi a Milanu Uhdemu, kteří podle ní napsali divadení hru pro brněnské divadlo Husa na provázku - Balada pro banditu.
Ivan Olbracht zemřel 30. prosince 1952 v Praze.

Ukázka z díla Nikola Šuhaj Loupežník
...
Když se Nikola skláněl pro lahev lihu u svých nohou, Ihnat Sopko se volně vzpřímil, vzal do ruky sekeru, a pomalu se protahuje, sekeru vzpažoval: „Ech, to mě dnes nějak bolí v kříži!“ Ale rázem svistla sekera dolů a její ostří se zaseklo do hlavy, která mu vystavovala celý týl i témě. Jura vystřelil. Vyskočil.
Adam ho zezadu chopil za ramena. Jasinko mu ťal zepředu po hlavě.
Ale jak se Jura vzpříčil a prohnul dozadu, chtěje se vyrvat Adamovi, ostří sekery hlavu nezasáhlo, škráblo jen čelo a ťalo plnou silou do života. Objevily se vnitřnosti.
Jura vypálil ještě jednou. Vyrval se a s otevřeným životem prchal. Jasinko se shýbl po jeho pušce a na šest kroků ho střelil do zad. Jura padl. Chvíli se zmítal, drásaje kamení a hryže zemi.
Skočili k Nikolovi, odhodláni dobít ho, projeví-li známku života. Ale když ho otočili naznak, viděli, že jeho oči již kalnějí.
Konec… Vyřízeno! Běželo jim hlavami.
...