Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Fráňa Šrámek

(1877 — 1952)

Fráňa Šrámek

Významný český básník a spisovatel Fráňa Šrámek se narodil 19. ledna 1877 v Sobotce. Velmi si oblíbil město Písek, kam se s rodiči přestěhoval. Šrámkova obliba tohoto místa je dokázána tím, že většinu svých děl zasazuje právě do Písku. V roce 1903 nastoupil na roční vojenskou službu, ale za trest mu byla ještě o další rok prodloužena. Po vojenském výcviku byl pro změnu dvakrát vězněn za účast na demonstracích a pro antimilitaristickou báseň Píšou mi psaní. Během 2. světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu.
Díla Fráni Šrámka jsou silně levicově laděna a ovlivněna anarchismem. Některé jeho básně se staly rovolučními písněmi proletářů.
Mezi známá díla F. Šrámka patří básnické sbírky Života bído, přec tě mám rád (1905), Modrý a rudý (1906), Splav (1916 a 1922), romány Stříbrný vítr (1910), Křižovatky (1913) nebo divadelní hry Léto, Mesíc nad řekou, Dvě království nebo Červen.
V roce 1946 byl Fráňa Šrámek jmenován národním umělcem.
Zemřel 1. července 1952 v Praze. Pochován je v rodné Sobotce.Ukázka z díla Splav
...
V lukách je vlání
na všechny strany, pokorné odevzdávání.
V lukách je nejprostší života stůl,
rozlomíš chleba, podáš ženě půl,
chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí,
až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,
a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín,
muž má touhu rozsévače,
žena má úrodný klín...

Chtěl bych tě potkati v lukách. šel bych ti vstříc.
A až bys mi odešla, ach, zvečera již,
bys na mne nemyslila víc,
jen na prosebný a děkovný můj hlas,
jako bych jen splavem byl,
který v lukách krásně zpívat slyšelas...