Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Jiří Wolker

(1900 — 1924)

Jiří Wolker

Jiří Wolker se narodil 29. března 1900 v Prostějově. Vystudoval gymnázium — už na škole se projevily jeho umělecké sklony. Publikoval ve studentských časopisech, byl nadšený sokol a skaut.
Jeho dílo lze zařadit do tzv. proletářské poezie. Mezi známá díla patří Host do domu, Těžká hodina a Tři hry. Za svůj krátký život si Wolker stihl napsat i vlastní epitaf.
Jiří Wolker zemřel na následky tuberkolózy 3. ledna 1924 v Prostějově.

Ukázka z díla Host do domu / Host do domu
...
Na konci dědiny
rostou tiché květiny,
ale tu v předměstí
roste jen bída a neštěstí.
Pod obrazem umučené rodiny
petrolejová lampa věčně svítí.
S hladovými se chceme nasytiti —
zde je naše první zastavení.

Do prázdných talířků oči své k noclehu položíme,
z krve a ze sazí básničku vystavíme,
básničku jako velikonoční svíci,
bílou, svítící, potěšující,
o cestě k ráji.
...