Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Otokar Březina

(1868 — 1929)

Otokar Březina

Básník Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý se narodil 13. září 1868 v Počátkách. Po maturitě se stal učitelem. Znal řadu světových jazyků. Studoval filizofické spisy, publikoval v časopisech. Po svých literárních počátcích si Václav Jebavý, do té doby píšící pod pseudonymem Václav Danšovský, vybral jméno Otokar Březina. Mezi nejhodnotnější Březinovy básnické sbírky patří Tajemné dálky (1895), Svítání na západě (1896), Větry od pólů (1897), Stavitelé chrámu (1899) a Ruce (1901). Ve svých dílech Březina často využíval metafory, mnoho podob jedné skutečnosti, spoustu filosofických významů a ovlivnil tak celou poezii 20. století. Březina patří také k těm spisovatelům, kteří byli několikrát nominováni na Nobelovu cenu za literaturu (8x), ale nikdy ji neobdrželi.
Otokar Březina zemřel 25. března 1929 v Jaroměřici nad Rokytnou.

Ukázka z díla Ruce / Ženy
...
Ó mocné ruce zářící, kam naši touhu vedete?
Do jakých zahrad procitlých, jež věky snily zakleté?
Do jakých tich, kde zaznívá, v žal příliš velké nádhery,
zpěv ptáků polárních nad melancholickými jezery? –

Myšlenek oblaky jak ostrovy do moře světla ční,
pokryté fosforeskující vegetací měsíční,
a našich srdcí zachvění je zazvoněním na březích,
při odpoutání lodí zakotvených na stříbrných řetězích.
...