Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Vladimír Neff

(1909 — 1983)

Vladimír Neff

Vladimír Neff se narodil 13. června 1909 v Praze. Pocházel z bohaté rodiny. Vystudoval francouzské obchodní gymnázium v Ženevě.
Spisovatelem z povolání se stal v roce 1939. Nejvíce vynikal v psaní psychologických románů. Známé jsou psychologické romány Malý velikán, Dva u stolu, Bůh zbytečnosti). Mezi nejznámější dílo Vladimíra Neffa patří pentalogie Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj. Velmi zdařilá je i trilogie Královny nemají nohy, Prsten Borgiů a Krásná čarodějka.
Vladimír Neff byl krátce zaměstnán jako scénárista na Barrandově, v roce 1977 podepsal Antichartu a v roce 1979 byl jmenován národním umělcem.
Vladimír Neff zemřel 2. července 1983 v Praze. Podle jeho děl byly natočeny populární seriály Sňatky z rozumu (1968) a Zlá krev (1986).

Ukázka z díla Prsten Borgiů
Přespříštího dne, když ve městě opět nastal pořádek a klid, zástupci prozatímní vlády královského prince Mustafy vykonali předem ohlášenou zdvořilostní návštěvu u vyslance království Francie, pana ďAnquetil. Už hodinu před určenou dobou příchodu hostí se na kulatém náměstíčku před palácem vyslanectví shromáždily i se svými kapelami vybrané čety janičárů, spahiů a bostándžiů v slavnostních uniformách, janičáři a bostándžiové, jejich méně významní konkurenti v červených čepicích namísto fezů, přišli ozbrojeni holemi, pro tuto příležitost zvlášť pečlivě vycíděnými do vysokého lesku. Kapely, střídajíce se, vyhrávaly řízné a veselé kousky, a aby bylo ještě veseleji, vojenští trubači a bubeníci jim přitom pomáhali v míře svých omezených muzikálních schopností, takže kravál, který z toho vzešel, byl tak náramný, že se okna paláce třásla. Spahiové se drželi na svých koních v pozadí, dekorativně lemujíce protilehlý okraj náměstíčka. Janičárské a bostándžijské řady stály v odstupu, vytvářejíce mezi sebou uličku, po jejíž celé délce byl rozvinut a natažen červeně vzorovaný anatolský běhoun.