Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Karel Jaromír Erben

(1811 — 1870)

Karel Jaromír Erben

Významný český spisovatel se narodil 7. listopadu 1811 v Miletíně. Aby mohl studovat na hradeckém gymnáziu, musel si sám obstarat nějaký výdělek – a to hraním na klavír. Právům, která vystudoval se nikdy nevěnoval. Jeho největší zálibou bylo sbírání pověstí, pohádek či lidových obyčejů. Vše zužitkoval ve třech svazcích Písní národních v Čechách (1842 — 1845), které poté rozšířil v Prostonárdní české písně a říkadla (1864).
V roce 1851 byl zvolen prvním archivářem města Prahy. Od roku 1864 pracoval jako úředník na pražském magistrátu.
Jediným původním a nejslavnějším dílem Karla Jaromíra Erbena se stala kniha Kytice z pověstí národních (1853). Náměty vycházely z lidových bájí, Erben jim dodal jednotící formu balad i myšlenku, že po zločinu nebo provinění následuje trest.
Erben hledal v lidových pověstech hlubší, mýtický smysl, a proto básním dodal osobitý ráz.
Karel Jaromír Erben se také podílel na projektu vědeckého a kritického časopisu Obzor a byl jedním ze zakladatelů dodnes vycházejícího časopisu Právník.
Kytice je dodnes dílem, které je velmi oblíbeno. Často se hraje na jevišti, ale byla i zfilmována. Filmovou podobu sedmi baladám (Kytice, Polednice, Svatební košile, Vodník, Štědrý den, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba) dal režisér F. A. Brabec. Film je nejen dokonale obsazen: Kytice — Martina Bezoušková; Polednice - Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská; Svatební košile — Karel Roden, Klára Sedláčková — Oltová, Jiří Schmitzer; Vodník — Dan Bárta, Linda Rybová, Jana Švandová; Štědrý den — Stella Zázvorková, Sandra Nováková; Zlatý kolovrat — Aňa Geislerová, Nina Divíšková; Dceřina kledba — Věra Galatíková, Alena Mihulová a napětí děje dokresluje výborná hudba Petra Hapky.

Ukázka z díla Kytice / Svatební košile
...
A před tou mocnou světicí
viděti pannu klečící:
klečela, líce skloněné,
ruce na prsa složené;
slzy jí z očí padaly,
čelem se ňádra zdvihaly.
A když slzička upadla,
v ty bílé ňádra zapadla.
...