Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Jakub Arbes

(1840 — 1914)

Jakub Arbes

Jakub Arbes se narodil 12. černa 1840 jako syn ševce. Svá studia započal na technice. Po pádu bachovského absolutismu se Arbes stal novinářem. V roce 1868 nastoupil do mladočeských Národních listů. Jakub Arbes byl často vyšetřován u soudu, který mu nakonec přidělil trest patnácti měsíců ve vězení. Po návratu z vězení byl z Národních listů propuštěn.
V letech 1876 — 1879 působil jako dramaturg Prozatímního divadla, pak toto místo ztratil a už natrvalo se živil jako svobodný spisovatel a novinář.
Patřil k okruhu satirických novinářů. Spolu s Mikolášem Alšem vydával satirický časopis Šotek.
Obdobných časopisů založil několik: Volné slovo, Hlas předměstí, Věstník Jednoty řemesel, Slovenský kalendář.
Psal romaneta, která obvykle začínala tajemnou záhadou, která gradovala k hrůznosti a nakonec se stejně vysvětlila. Patří sem díla Ukřižovaná (1876), Ďábel na skřipci (1860), Zázračná madona (1875) a nejslavnější dílo Svatý Xaverius (1873).
Dále napsal několik románů z nichž jsou nejznámější Kandidáti existence (1878), Moderní upíři (1879) nebo Štrajchpudlíci (1883). Jakub Arbes jako první rozluštil deník Karla Hynka Máchy, ve kterém si psal o milostním životě se snoubenkou Lori.
Jakub Arbes zemřel 8. dubna 1914 v Praze.