Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Alois Jirásek

(1851 — 1930)

Alois Jirásek

Alois Jirásek se narodil 23. srpna 1851 v Hronově. Byl dohromady z devíti dětí. Na pražské univerzitě vystudoval historii. Čtrnáct let žil v Litomyšli, kde působil jako profesor zeměpisu a dějepisu. Jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů (prohlášení podporující úsilí o samostatnost českého národa. Stal se poslancem Revoučního národního shromáždění Republiky československé. V letech 1918, 1919, 1921, 1930 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Mezi nejznámější díla ALoise Jiráska patří Staré pověsti české, Psohlavci, Na dvoře vévodském, Proti všem, Temno nebo F. L. Věk. Psal také divadení hry, které se těší velké oblibě dodnes. Ze všech her je zřejmě nějznámější Lucerna (1905). Známá je také hra Vojnarka a tzv. trologie tří Janů - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč. Alois Jirásek zemřel 12. března 1930 v Praze. Pochován je v rodném Hronově.

Ukázka z díla Staré pověsti české / Libušina proroctví

„Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.
Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá.
To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova.
Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu.
I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému.
Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“

Umlkla. Byla by více mluvila; náhle však pohasl žár nadšení, neb věští duch od ní odstoupil.
I hned šli za řeku na vrch do starého lesa, a nalezše tam muže při díle, jak Libuše viděla a řekla, jali se na tom místě stavěti hrad.
Stavěli, vystavěli, pevně jej ohradili, nejvíce na západ k Strahovu lesu, neb tu byl hrad nejpřístupnější. Příkop hluboký a val vysoký tam zdělali, na vale hradbu roubenou, v ní i nad branou vysoké sruby. Do jejich stěn natloukli dřevěných hřebů a pak je hlínou promíšenou slámou ohodili. Tak sruby lepence udělali, aby byly jistější proti ohni a proti zápalným střelám.
I byl hrad Praha řečený velice pevný a panoval pak vedle Vyšehradu celé české zemi. ...