Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Petr Šabach

(1951)

Petr Šabach

Výborný autor humoristických románů a povídek Petr Šabach se narodil 23. srpna 1951 v Praze. Studoval obor kultorologii na Filozofické fakultě UK.